LTSCS-historikk

Luton Town Supporters’ Club of Scandinavia (LTSCS) ble stiftet av Lars Petter Rønnestad 25. februar 1991.

LTSCS ga ut medlemsbladet «The Hatters Magazine» før hjemmesiden på internett overtok. LTSCS har også deltatt i Supportercupen ved flere anledninger. Her får du en historisk oversikt over nordiske medlemsblader:

THE HATTERS MAGAZINE: LTSCS’ medlemsblad ble utgitt i tidsrommet 1991 til 2000.

The Hatters Magazine – og tiden før 1991

THE HATTER: Forsiden av den norske publikasjonens eneste utgave i 1986/87-sesongen.

Før internett kom formidlet LTSCS Luton-nyheter til skandinaviske supportere på papir. 35 utgaver av «The Hatters Magazine» ble utgitt i perioden 1991 til 2001.

Allerede i 1986 var det imidlertid en norsk Luton-klubb som ga ut én utgave av «The Hatter». Det ble med den ene…

Vi må imidlertid enda lenger tilbake i tid for å finne de første nordiske trykksakene om Luton.

Finske Juhani Leppänen ga ut 20 utgaver av et svenskspråklig medlemsblad for «Scandinavian Luton Town FC Supporters’ Club», i perioden 1984 til 1986.

Fra nummer 11 ble bladene publisert på finsk, og klubben skiftet navn til «Luton Town FC Supporters’ Club in Finland».

SLTFCSC: «Scandinavian Luton Town FC Supporters’ Club» publiserte 20 utgaver av sitt medlemsblad i tidsrommet fra 1984 til 1986.

Første norske i 1986

I 1986 kom som nevnt det første og eneste medlemsbladet i regi av «Luton Town supporterklubb i Norge».

Redaksjonen ble ledet av Svein Erik «Løten» Pedersen og Frode Johansson. De nøyde seg med 16-sidersutgaven av «The Hatter».

Luton, Ipswich og Watford – på finsk!

WILU: «Watford Ipswich Luton Unity» var navnet på den finske grupperingen av supportere som utga medlemsblader i tidsrommet fra 1987 til 1989.

Hva som skjedde med Finske Juhani Leppänen etter at han ga seg med sitt idealistiske arbeid med Luton-medlemsbladene fra 1984 til 1986, vites ikke.

Det vi vet, er at han ble med i en allianse som kalte seg «WIL Unity» – en felles supporterklubb for Watford, Ipswich og Luton!

Den finske unionen må vel være det eneste eksempelet på fellesskap mellom Luton og Watford! Bladene dukket opp jevnlig i norske supporteres postkasser fra 1987 til 1989.

«The Hatters Magazine»

I 1991 entret Lars-Petter Rønnestad mediaverdenen. Helt på egen hånd ga den unge sunnmøringen (15 år) ut tidenes første «The Hatters Magazine» på 28 sider. Selveste Lars Elstrup hadde Lars-Petter fått til å fylle en side i bladet, som ble trykket på kopimaskin hos avisen Vestlandsnytt.

THE HATTERS MAGAZINE: Forsidene til samtlige 35 utgaver av LTSCS’ trykte publikasjon fra 1991 til 2000.

Fra nr. 2 ble Thomas Møller med i redaksjonen. Etter hvert økte ambisjonene, og teknologien brakte bladet opp på et mer profesjonelt nivå. Toppen ble faktisk nådd allerede i 1992, da vi satte rekord for et medlemsblad i Supporterunionen – 100 sider!

Det hittil siste THM ble utgitt i desember 2000. Nr. 35 hadde samme sideantall som det første bladet. Til sammen ga LTSCS ut ca. 1300 sider, fordelt på 35 utgaver av The Hatters Magazine.

LTSCS-medlemmer

Nærmere 500 forskjellige personer har vært medlem i LTSCS siden 1991. Antallet har naturlig nok variert fra sesong til sesong, men steget jevnt fram til i dag. I 2021/22-sesongen nådde vi en foreløpig topp med 145 offisielle skandinaviske Luton Town-supportere. Den forrige rekorden lød på 139 medlemmer (2019/20). De aller fleste fornyer sin støtte hver sesong, samtidig som andre kommer og går.

Vi merket et løft etter å ha åpnet for betaling av medlemskontingent via Vipps (i Norge) og Swish (i Sverige). Det har vært færre Hatters i Danmark, men det betyr bare at potensialet for ytterligere økning er til stede!

Ny medlemsrekord er igjen satt i 2022/23-sesongen, med 163 offisielle skandinaviske Luton Town-supportere pr. 23. april 2023.

Medlemstallet nullstilles etter hver sesong, som løper fra 1. juni til 31. mai.

LTSCS i Supportercupen (link)