Betaling

Luton Town Supporters’ Club of Scandinavias hovedbankforbindelse er Sparebank 1 Ringerike Hadeland.

Postadresse: Søndre Torv 6, 3510 Hønefoss, Norge
Kontonummer: 2280 40 50683
IBAN: NO8322804050683
SWIFT/BIC: SPTRN022

Alle bevegelser på denne kontoen utgjør grunnlaget for klubbens regnskap.
LTSCS har i tillegg nasjonal konti i Sverige og Danmark:

Kontonummer Sverige: 9025 9425232
Bank: Länsförsäkringar Bank
IBAN: SE4290200000090259425232
SWIFT/BIC: EFLFSESS

Kontonummer Danmark: 4384 99 5603
Bank: Nordea
Reg: 2279
IBAN: DK4220004384995603
SWIFT/BIC: NDEADKKK

Innestående på disse kontoene overføres regelmessig til klubbens hovedkonto i Norge.
LTSCS kan også motta mobile betalinger i Norge (Vippsnummer 529786) og Sverige (Swishnummer 0706901097).
Vipps skal ikke benyttes uten at det tydelig er oppgitt at LTSCS aksepterer Vipps i aktuelt tilfelle.

NB! Medlemskontingent skal betales via mottatt faktura – eller online ved førstegangsinnmelding!

Luton Town Supporters’ Club of Scandinavia
Org. nr. (VAT No.): 915 741 088
Stiftet (Founded): 25. februar 1991