Dart-seeding

Fire deltakere skal seedes slik at to og to av dem havner i hver sin innledende pulje. Bidra til en samlet OBJEKTIV vurdering ved å foreta din rangering!

  1. Skriv inn ditt navn
  2. Oppgi din e-postadresse
  3. Velg hvilken spiller du mener er best
  4. Velg hvilken spiller du mener er nest best
  5. Velg hvilken spiller du mener er tredje best
  6. Velg hvilken spiller du mener er fjerde best
  7. Fortsett ved å velge din nr. 5, 6, 7 og 8

Klikk på SEND-knappen!

Det samlede utfallet kunngjøresFacebook Event-siden når alle har sendt inn sine rangeringer, sammen med hvilke fire som blir seedet. Nr. 5/6 og 7/8 trekkes også til hver sin pulje. Stemmegivningen anonymiseres.

Spilleren med lavest total rangeringssum seedes som nummer 1.
Spilleren med nest lavest total rangeringssum seedes som nummer 2.
Spilleren med tredje lavest total rangeringssum seedes som nummer 3.
Spilleren med fjerde lavest total rangeringssum seedes som nummer 4.

Skilleregler ved eventuell poenglikhet:
a) Flest antall nr. 1-rangeringer
b) Flest antall nr. 2-rangeringer
c) Flest antall nr. 3-rangeringer
d) Flest antall nr. 4-rangeringer
e) Tilfeldig trekning

Trekningen av puljene foretas etter at den endelige seedingen blir klar. Følg med!

Din forhåndsrangering av deltakerne:

Skriv inn ditt navn

Oppgi din e-postadresse

Velg hvem du rangerer som den beste spilleren.

Velg hvem du rangerer som den nest beste spilleren.

Velg hvem du rangerer som den tredje beste spilleren.

Velg hvem du rangerer som den fjerde beste spilleren.

Velg hvem du rangerer som den femte beste spilleren.

Velg hvem du rangerer som den sjette beste spilleren.

Velg hvem du rangerer som den sjuende beste spilleren.

Velg hvem du rangerer som den åttende beste spilleren.